TRUNG TÂM TM BẮC CẦU
TRUNG TÂM TM BẮC CẦU
TRUNG TÂM TM BẮC CẦU
Theo dõi

Giới thiệu

Chưa cập nhật

LIÊN HỆ

Địa chỉ 11 Bắc Cầu, Long Biên, HN, Quận Long Biên
Tỉnh/thành phố Hà Nội
Di động 0344515636
Điện thoại bàn 0344515636
Fax Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Website noithat36.vn
Năm thành lập 15/05/2014
Mã số thuế 0106555530

GIỜ LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

Giờ làm việc

Chưa cập nhật

HOẠT ĐỘNG

2019

Làm để mà ăn!
24/12/2019

Nhậu nhiều sẽ rất ngoan